Welke talen leveren jullie?

Ons netwerk van meer dan 3000 medische vertaalexperts biedt alles samen meer dan 120 talen uit 100 landen. Op basis van de parameters die u aangeeft, zoals doeltaal en -land, specialisatie en therapeutisch gebied, wordt de vertaler toegewezen die het beste bij uw project past.

Wat kosten jullie diensten?

Novalins weet dat elk project gepaard gaat met unieke wensen die we koste wat het kost en zonder uitzondering willen waarmaken.

Daarom berekenen we prijzen op projectbasis, waarbij we rekening houden met volume, spoed, door de klant gewenste aanvullingen op of verminderingen van onze standaard kwaliteitsfasen en het aantal herhalingen in het document.

De prijs wordt daarnaast ook gebaseerd op het aantal woorden in het brondocument (het originele document voordat het wordt vertaald) en is exclusief btw. Om ervoor te zorgen dat ons team van deskundige medische vertalers naar behoren wordt betaald voor hun uitzonderlijke werk, wordt voor projecten van minder dan 500 woorden een minimumvergoeding berekend.

Voor regelmatig werk, samenwerking op lange termijn en/of projecten van groot volume klik hier (link) om een offerte te krijgen.

Welke aspecten van het document beïnvloeden de kosten?

We proberen ons altijd zo goed mogelijk aan te passen aan elk document, maar als bepaalde vertalingen meer tijd vragen, passen we de prijs aan om dit weer te geven. Dit is, bijvoorbeeld, het geval bij de volgende soorten documenten:

 • Scans van lage kwaliteit

 • Niet-bewerkbare documenten (bv. pdf’s, afbeeldingen) waarvoor heel wat DTP-werk vereist is

 • Met de hand geschreven (meestal patiënt-gerelateerde) documenten

Hoe vraag ik een offerte aan?

Wij zijn blij dat u het vraagt… U kunt hier een offerteaanvraag indienen (Contact) of ons een e-mail sturen ( info@novalins.com.) Als u een bestaande klant bent, kunt u snel en eenvoudig nieuwe aanvragen indienen via het klantenportaal.

Vertalen jullie intern of werken jullie met een netwerk van vertalers?

We werken samen met meer dan 3000 freelance medische experts, gevestigd in meer dan 100 landen, om uw project toe te kunnen wijzen aan de vertaler die er het beste bij past. Ons interne team bestaat uit Senior Project Managers die volledig zijn opgeleid in het coördineren van vertaalactiviteiten in de sector van de Life Sciences, en die de uitdagingen op het gebied van kwaliteit begrijpen waarmee bedrijven in de gezondheidszorg worden geconfronteerd.

Worden jullie vertalingen door mensen of door een machine geleverd?

Wij zijn er trots op uitsluitend vertalingen te leveren die 100% door vertalers van vlees en bloed en proeflezers zijn gemaakt, niet door artificiële intelligentie.

Enkel de communicatie met onze klanten (ons projectmanagement- en klantenportaal) gebeurt op basis van technologie, waardoor een groot deel van de communicatievereisten die met medische vertalingen gepaard gaan eenvoudiger worden gemaakt en worden geautomatiseerd. We werken ook met vertaalgeheugens om te garanderen dat dezelfde terminologie en stijl ook in toekomstige vertalingen worden gehandhaafd.

Werken jullie samen met externe vertaalbureaus?

Nee. We werken alleen rechtstreeks met onze freelancers om te zorgen voor gestroomlijnde communicatie en voor kwaliteitsdoeleinden.

Leveren jullie ook andere services dan vertalingen?

Het spreekwoord “schoenmaker blijf bij je leest” geldt ook voor vertalers. Onder onze meer dan 3000 medische vertalers uit 100 landen die samen goed zijn voor meer dan 120 talen tellen we meer dan 600 artsen, 900 promovendi en 400 professionals met ervaring in klinische omgevingen, kwaliteit, geneesmiddelenbewaking, biostatistiek en regelgeving in farmaceutische bedrijven of bedrijven die medische hulpmiddelen produceren. Daarnaast werken voor ons ook meer dan 70 voormalige agency reviewers.

Waar bevinden uw klanten zich?

In alle uithoeken van de wereld! Novalins levert medische vertaaldiensten op internationaal niveau aan meer dan 350 bedrijven in Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en Azië die medische hulpmiddelen, farmaceutica en biotechnologisch producten produceren, maar ook organisaties voor contractonderzoek en gezondheidszorgbedrijven.

Hoe kunnen jullie zeer omvangrijke documenten verwerken binnen strakke deadlines?

Dankzij ons uitgebreide netwerk van meer dan 3500 ervaren medische vertalers kunnen we grote projecten aanpakken waarvoor een snelle doorlooptijd noodzakelijk is. Dat doen we door er bijzondere projecten van te maken waarop speciaal samengestelde teams worden gezet en door gebruik te maken van wat we eerder leerden in andere succesvolle projecten.

Om dit proces te stroomlijnen, hebben we een portaal gemaakt waar projectmanagers heel snel nieuwe projecten kunnen plaatsen, sollicitaties van meer dan 3000 medische professionals kunnen ontvangen, profielen van vertalers kunnen screenen op professionele achtergrond en opleiding, diensten en specialisaties, feedback op hun werk enz. en de beste kandidaten kunnen inhuren al naargelang de vereisten van het project. Het platvorm is een centrale plek waar projectmanagers realtime toegang hebben tot hun projecten, kunnen communiceren met ingehuurde vertalers, bestanden kunnen opslaan en delen via een beveiligd systeem enz.

Hanteren jullie operationele standaardprocedures (SOP's) om de processen te beheersen?

Ja, dat doen we! Alles wat we doen, is vastgelegd in SOP’s, die regelmatig worden geüpdatet, zodat de consistentie volledig gehandhaafd blijft.

Hoe werven jullie het vertalersteam?

Ons personeelsteam screent nauwkeurig de achtergrond en referenties van elke specialist. Zij zien erop toe dat kandidaten voldoen aan de volgende minimumeisen die wij stellen: 

 • wetenschappelijke achtergrond (MSc, PharmD, PhD, MD) en/of een master degree in vertalen met specialisatie in de medische sector 

 • gecertificeerd door een erkend vertaalinstituut en/of medisch tekstbureau

 • senior ervaring in medische vertalingen  

Nieuwe vertalers worden getest door middel van proefvertalingen over hun specialisatiegebied door onze senior medische proeflezers. Zij die beantwoorden aan de kwaliteitsstandaard in de sector worden in ons systeem geregistreerd, zodat projectmanagers deze specialisten kunnen zoeken/contact met hen kunnen leggen op grond van de volgende filters: 

 • Gespecialiseerde dienstverlening (b.v. medisch vertalen, medisch tekstschrijven, regelgeving enz.) 

 • Talen (als vertaling is geselecteerd)  

Specialisatie (b.v. farmacie, medische hulpmiddelen, biotechnologie, diergeneeskunde enz.)  

 • Therapeutisch gebied (b.v. immunologie, vaccins enz.) 

 • Type document (b.v. SmPC, ICF, IFU, PRO’s, Productmonografie enz.)

 • Land

Gebruiken jullie vertaalgeheugens (TM) en vertaalsoftware (CAT tools)?

Voor TM-beheer gebruiken we Trados Studio (huidige versie 2019). Voor elke klant maken we een specifiek vertaalgeheugen (TM) aan per talenwcombinatie. Deze Translation Memory (TM) wordt na afronding van elk vertaalproject geüpdatet zodat terminologie en stilistische consistentie behouden blijven voor toekomstige vertalingen.

Kunnen jullie werken met de eigen software en operationele standaardprocedures (SOP's) van de klant?

Natuurlijk, wij trainen onze projectmanagers en vertalers door en door in de procedures en software van de klant. Gewoonlijk maken we klantspecifieke SOP’s en passen we deze getrouw toe bij alle gespecialiseerde projecten van de klant.

Wat zijn jullie standaard procedures voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole (QA/QC)?


Wij gebruiken zeer strenge QA/QC-procedures – geheel in overeenstemming met ISO 17100 en EN 15038 kwaliteitsnormen voor vertalingen – die behelzen:

 • Vertaling door een senior medisch vertaler

 • Proeflezing/redactie door een tweede gekwalificeerde vertaler

Wij gaan verder dan deze standaarden door de volgende stappen in kwaliteitsbewaking toe te voegen:

 • Controle en validatie van alle wijzigingen door de oorspronkelijke vertaler

 • Herlezing op juistheid en compliance door een in-house validatiemedewerker

 • Afstemming over eventuele twijfels/commentaar met het vertaalteam.

 • Laatste herlezing door een Novalins projectmanager gespecialiseerd in het indienen van een aanvraag ten behoeve van regelgeving

 • Levering van de uiteindelijke vertalingen met een Certificate of Accuracy

Het is ook mogelijk onze procedures aan te passen en aanvullende stappen in kwaliteitsbewaking, indien noodzakelijk, toe te voegen, zoals terugvertaling. Voor klanten die andere procedures wensen die meer zijn gericht op hun documenten en/of sector, kunnen we op maat QA/QC-procedures maken die dan systematisch door onze teams zullen worden toegepast. We hebben voor verschillende bedrijven procedures op maat gemaakt, met name voor ondernemingen die medische apps/software maken en die behoefte hadden aan extra stappen voorafgaand aan of na afloop van de vertaalfase.

Is terugvertaling standaard opgenomen in jullie dienstenpakket?

Op verzoek van de klant (meestal bij klinische testmaterialen) kunnen we terugvertaling integreren in onze procedures, wat inhoudt:

 • Eerste vertaling door een senior medisch vertaler (native speaker in de doeltaal)

 • Terugvertaling door een andere senior medisch vertaler (native speaker in de brontaal)

 • Vergelijking/herlezing van beide vertalingen (1e vertaling en terugvertaling) om te controleren of er discrepanties zijn

 • In geval van discrepanties vindt discussie plaats tussen de terugvertaler en de 1e vertaler en wordt de vertaling zo nodig geüpdatet

 • Proeflezing van de eerste vertaling om tot de eindversie te komen

 • Herlezing op juistheid en compliance door in-house validatiemedewerkers

 • Laatste herlezing door een Novalins projectmanager gespecialiseerd in de medische sector

Wij verzorgen op regelmatige basis een ‘eerste vertaling en terugvertaling’-dienst die een integraal onderdeel vormt van onze QA/QC-procedures voor de “Vertaling en taalkundige validatie van door patiënten gerapporteerde resultaten (PRO’s)”. 

Wij verzorgen ook terugvertaling-diensten voor regelgevende teksten zoals samenvattingen van productkenmerken (SmPC’s), meestal vanuit EU-talen naar het Engels. Het is gebruikelijk dat we een vergelijkingsrapport opstellen als hulpmiddel voor de beide vertaalteams om de uiteindelijke vertaling te verfijnen en aan te passen. 

Wij kunnen deze dienst leveren vanuit alle EU-talen naar het Engels en vice versa.

Bieden jullie een Certificate of Accuracy aan?

Al onze eindversies van vertalingen worden geleverd met een Translation Certificate of Accuracy, waarin uw medische specialisatie, de gevolgde QA/QC procedures (ISO 17100 and EN 15038 kwaliteitsnormen voor vertalingen) zijn gegarandeerd alsook de verificatie van de referenties van onze specialisten.

Hebben jullie een bedrijfsverzekering?

Ja, wij hebben inderdaad een bedrijfsverzekering afgesloten.

Zijn de vertalers medisch opgeleid?

Wij werken uitsluitend samen met specialisten die in het land zelf wonen en die een stevige wetenschappelijk/medische achtergrond (afgestudeerde medische professionals) combineren met senior ervaring in medisch vertalen en met uitgebreide kennis over lokale/regelgevende eisen. 

Zij voldoen allen aan de volgende referenties:   

 

 • Een wetenschappelijke achtergrond (MSc, PharmD, PhD, MD) en/of een master degree in vertalen met specialisatie in de medische sector 
 • Gecertificeerd door een erkend vertaalinstituut en/of medisch tekstbureau  

 • Senior ervaring in medisch vertalen

 • Native speaker in de doeltaal

We zijn er trots op dat ons team bestaat uit: 

 • 600 dokters en 900 PhD’s gespecialiseerd in een breed spectrum van therapeutische gebieden

 • 400 professionals met ervaring in de medische hulpmiddelenindustrie aangaande klinische zaken, kwaliteitsborging en regelgeving.

 • 70 voormalige agency reviewers en inspecteurs (EU-landen, Verenigde Staten, Canada, Brazilië, India

Houdt jullie dienstverlening rekening met eisen van regelgeving?

Wij werken uitsluitend voor de gezondheidszorg en hebben uitgebreide ervaring met klinisch onderzoek en regelgevende documentatie voor overheden op het gebied van volksgezondheid (EMA, Health Canada, VS FDA aanvragen en nationale gezondheidszorg overheden).

Wij bieden een Regulatory Approval Guarantee aan en leveren een Translation Certificate of Accuracy met gedetailleerde informatie over QA/QC-procedures en referenties over de specialisten na afloop van het project.  

Om aan dit hoge niveau van dienstverlening te kunnen voldoen, werken wij uitsluitend samen met specialisten die in het land zelf wonen en die een stevige wetenschappelijk/medische achtergrond (meestal artsen) combineren met senior ervaring in medisch vertalen en met uitgebreide kennis over lokale/regelgevende eisen.  

Voor regelgevende teksten werken we samen met vertalers die een gecombineerde achtergrond hebben in zowel farmaceutische vertalingen als regelgeving. Voor EMA-projecten beschikken we over 1800 farmaceutische vertalers die in de EU wonen (gemiddeld 50 specialisten per land voor elke Europese taal).

Welk soort documenten vertalen jullie vaak?

Wij vertalen hoofdzakelijk technische, klinische en regelgevende teksten zoals gebruiksinstructies (IFU’s), gebruiksaanwijzingen (DFU’s), verpakkingselementen en etiketten, software en gebruikersinterfaces, laboratoriumhandleidingen en protocollen, casusformulieren, data en protocollen van klinisch onderzoek, resultaten van klinische studies, formulieren geïnformeerde toestemming, operationele standaardprocedures (SOP’s) en vragenlijsten.

Wat zijn jullie belangrijkste sectoren van expertise in de gezondheidszorg?

Wij leveren geavanceerde vertaaldiensten voor veeleisende bedrijven in de medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en eHealth en voor andere organisaties in de gezondheidszorg. 

Dankzij ons uitgebreide netwerk van wetenschappelijke specialisten in elk land zijn wij in staat de belangrijkste kennisgebieden en therapeutische sectoren te bedienen in meer dan 120 talen.  

Door de jaren heen hebben we uitgebreide ervaring opgebouwd in het vertalen van medische apps en software, medische verslagen/diagnostiek (second opinion), ook van klinisch onderzoek en regelgevende documentatie voor overheden op het gebied van volksgezondheid (EMA, Health Canada, inzendingen bij FDA VS en nationale overheden op het gebied van volksgezondheid).

Welke referenties en achtergrond hebben jullie vertalers?

Om Novalins-vertaler te worden, screent ons personeelsteam zorgvuldig de achtergrond en referenties van elke specialist en gaat het na of zij voldoen aan onze minimumeisen: 

 • Een wetenschappelijke achtergrond (MSc, PharmD, PhD, MD) en/of een master degree in vertalen met specialisatie in de medische sector 

 • Gecertificeerd door een erkend vertaalinstituut en/of medisch tekstbureau 

 • Senior ervaring in medisch vertalen 

We zijn er trots dat ons team bestaat uit: 

 • 600 dokters en 900 PhD’s gespecialiseerd in een breed spectrum van therapeutische gebieden 

 • 400 professionals met ervaring in de medische hulpmiddelenindustrie aangaande klinische zaken, kwaliteitsborging en regelgeving. 

 • 70 voormalige agency reviewers en inspecteurs (EU-landen, Verenigde Staten, Canada, Brazilië, India)

Voldoen jullie vertalingen aan lokale regelgeving en wetgeving?

Voor EMA-regelgevende vertalingen beschikken we over 1800 farmaceutische vertalers die in de EU wonen (gemiddeld 50 specialisten per land voor elke Europese taal). Alle projectmanagers en vertalers die regelgevende teksten bewerken, hebben een gedegen kennis van EMA-eisen betreffende lay-out/opmaak (QRD template), terminologie standaarden (medDRA en EDQM), stijl, leesbaarheid en inhoud.

Zij zijn op de hoogte van de recentste standaarden aangaande koppen en zinsneden zoals gepubliceerd door de EMA-QRD-groep. Voor EMA-regelgevende vertalingen werken we meestal samen met vertalers die een gecombineerde achtergrond hebben in zowel medische vertalingen als regelgeving.  

Onze doelstelling is het leveren van vertalingen die voldoen aan de standaarden van EMA/FDA en andere nationale overheden voor volksgezondheid. Bewijs daarvoor is te vinden in de aanbevelingsbrieven die door sommige van onze vaste farmaceutische klanten zijn afgegeven. Wij verschaffen graag meer referenties indien gewenst.

Hebben jullie aanbevelingen vanuit de farmaceutisch-medische sector?

Op verzoek verschaffen wij graag meer referenties

Welke EU-talen gebruiken jullie voor inzendingen bij EMA of nationale EU-overheden?

Wij verzorgen dagelijks vertalingen in alle EU-talen die voldoen aan de EMA-eisen voor allerlei aanvragen van vergunningen om producten op de markt te brengen (MAA’s): Gecentraliseerde procedure (CP), gedecentraliseerde procedure (DCP), wederzijdse erkenning procedure (MRP), referentie procedure en Type IA/IB en Type II Variaties.

Wij vertalen actieve stoffen en voorgestelde indicaties in alle 24 EU-talen voor weesgeneesmiddelen, maar ook controles op naleving van regelgeving voor vertaling van etiketten. Voor EMA-regelgevende vertalingen beschikken we over 1800 farmaceutische vertalers die in de EU wonen (gemiddeld 50 specialisten per land voor elke Europese taal).

Hebben jullie ervaring met de gecentraliseerde procedures voor MAA bij EMA?

In de afgelopen 2 jaar hebben we met succes honderden vertalingen gemaakt die voldoen aan de EMA-standaarden in alle EU-talen voor allerlei aanvragen van vergunningen om producten op de markt te brengen (MAA’s): Gecentraliseerde procedure (CP), gedecentraliseerde procedure (DCP), wederzijdse erkenning procedure (MRP), referentie procedure en Type IA/IB en Type II Variaties. 

Wanneer het een gecentraliseerde procedure betreft, vertalen we gewoonlijk de voorlaatste versie van de tekst. Met deze strategie zorgen we ervoor dat kantoren van onze klanten in elk land genoeg tijd hebben om de vertalingen te beoordelen. Na dag 210 van de procedure ontvangen wij de laatste wijzigingen in de EN teksten van de klant, zodat we in de resterende vijf dagen de nodige wijzigingen kunnen doorvoeren.

Hoe lang duurt het om een offerte te maken?

Een offerte wordt (maximaal) binnen 24 uur gemaakt, hoewel het gebruikelijk is dat hij nog dezelfde dag wordt geleverd. Urgente verzoeken kunnen met voorrang worden behandeld en krijgt u binnen enkele uren.

Wat is de standaard doorlooptijd voor een vertaling?

Voor kleine documenten is onze minimale doorlooptijd twee werkdagen vanwege de tijd die nodig is om onze QA/QC-procedures strikt te volgen.

Een vertaalteam (vertaler, proeflezer, QA-controleurs) kan een volume van 1600 woorden per dag vertalen. Voor urgente projecten en dankzij ons uitgebreide netwerk, kunnen we zo nodig meerdere teams samenstellen die parallel aan elkaar werken. We hebben bijvoorbeeld in één week een 30.000 woorden tellende vertaling gemaakt voor een spoedinzending betreffende regelgeving.  

Voor klanten die snellere leveringen wensen voor doorsnee vertaalprojecten kunnen we een strakkere doorlooptijd afspreken. 

Kunnen jullie lange documenten in een zeer korte tijdsspanne leveren?

Dankzij ons uitgebreide netwerk van meer dan 3500 ervaren medische vertalers kunnen we grote projecten aanpakken waarvoor een snelle doorlooptijd noodzakelijk is. Dat doen wij door er een bijzonder project van te maken waarop een speciaal samengesteld team wordt gezet en door gebruik te maken van wat wij eerder leerden in andere succesvolle projecten. 

Om dit proces te stroomlijnen, hebben we een portaal gemaakt waar projectmanagers heel snel nieuwe projecten kunnen plaatsen, sollicitaties van meer dan 3000 medische professionals kunnen ontvangen, profielen van vertalers kunnen screenen op professionele achtergrond en opleiding, diensten en specialisaties, feedback op hun werk enz. en de beste kandidaten kunnen inhuren al naargelang de eisen van het project. Het platform is een centrale plek waar projectmanagers realtime toegang hebben tot hun projecten, kunnen communiceren met ingehuurde vertalers, bestanden kunnen opslaan en delen via een beveiligd systeem enz. 

Kunnen jullie vertalingen leveren voor de gecentraliseerde procedure (CP) binnen het 5-daagse time slot dat de EMA vaststelt?

We hebben uitgebreide ervaring met vertalingen op farmaceutisch-regelgevend gebied en kunnen de productinformatie in alle 24 EU-talen vertalen binnen het 5-daagse time slot dat de EMA stelt dankzij ons netwerk van 1800 in de EU wonende senior farmaceutische vertalers (gemiddeld 50 specialisten per land voor elke Europese taal). Zij beschikken allemaal over een gedegen kennis van de EMA-eisen betreffende lay-out/opmaak (QRD template), terminologie standaarden (medDRA en EDQM), stijl, leesbaarheid en inhoud. 

Wanneer het een gecentraliseerde procedure betreft, vertalen we gewoonlijk de voorlaatste versie van de tekst. Met deze strategie zorgen we ervoor dat de kantoren van onze klanten in elk land genoeg tijd hebben om de vertalingen te beoordelen. Na dag 210 van de procedure ontvangen wij de laatste wijzigingen in de EN teksten van de klant, zodat we in de resterende vijf dagen de nodige wijzigingen kunnen doorvoeren.

Hoe lang duurt het voordat er een raamovereenkomst tot stand komt?

Op verzoek kunnen wij de standaard serviceovereenkomst sturen en afhankelijk van het aantal wijzigingen kan het tot enkele weken duren voordat de handtekeningen worden gezet.

Welke software gebruiken jullie om jullie activiteiten te coördineren en synchroniseren?

Wij hebben 2 softwarepakketten ontwikkeld – een portaal projectmanagement en een klantenportaal – die veel communicatie vergemakkelijken en automatiseren waar het gaat om spoedprojecten en gewone vertaalprojecten:

PORTAAL PROJECTMANAGEMENT 

We hebben een portaal gemaakt waar projectmanagers heel snel nieuwe projecten kunnen plaatsen, sollicitaties van vertalers kunnen ontvangen, profielen van vertalers kunnen screenen (op professionele achtergrond en opleiding, diensten en specialisaties, feedback op hun werk enz.) en de beste kandidaten kunnen inhuren al naargelang de eisen van het project. Het platform is een centrale plek waar projectmanagers realtime toegang hebben tot hun projecten, kunnen communiceren met ingehuurde vertalers, bestanden kunnen opslaan en delen via een beveiligd systeem enz. 

KLANTENPORTAAL

Wij hebben een online portaal gebouwd om te voldoen aan de vraag van bedrijven in life sciences om realtime toegang te hebben tot hun projecten en factuurinformatie. Tevens biedt het een beveiligd opslag/uitwisselingssysteem van bestanden conform de HIPAA-eisen en worden alle vertaalactiviteiten bij één provider centraal gehost. Stel u een op maat gemaakt portaal voor waarop al uw collega’s van alle bedrijfskantoren hun orders op één plek kunnen plaatsen. Deze technologie automatiseert en vereenvoudigt de coördinatie van grootschalige en gewone vertaalprojecten.

We hebben een interface voor applicatieprogrammering (API) ontwikkeld die we zouden kunnen gebruiken om verbinding te maken met ons klantenportaal.

Hebben jullie een portaal voor jullie klanten?

We hebben een uniek op maat gemaakt portaal gebouwd om te voldoen aan de vraag van bedrijven in life sciences om realtime toegang te hebben tot hun projecten en factuurinformatie. Tevens biedt het een beveiligd opslag/uitwisselingssysteem van bestanden conform de HIPAA-eisen en worden alle vertaalactiviteiten bij één provider centraal gehost. Stel u een op maat gemaakt portaal voor waarop al uw collega’s van alle bedrijfskantoren hun orders op één plek kunnen plaatsen. Deze technologie automatiseert en vereenvoudigt de coördinatie van grootschalige en gewone vertaalprojecten.

 • Is het mogelijk verzoeken in te dienen voor nieuwe functies op jullie portaal?

 • Kunnen er meerdere gebruikers tegelijkertijd werken op jullie portaal?

 • Wat zijn de kosten voor het gebruik van jullie portaal?

Gebruiken jullie vertaalsoftware (CAT-tools)?

Voor het beheer van vertaalgeheugens (TM’s) maken wij gebruik van Trados Studio (huidige versie 2019). Voor elke klant maken we een specifieke vertaalgeheugen (TM) aan per talencombinatie. Deze Translation Memory (TM) wordt na afronding van elk vertaalproject geüpdatet zodat terminologie en stilistische consistentie behouden blijven voor toekomstige vertalingen.

Werken jullie vertalers onder een bindende geheimhoudingsovereenkomst (NDA)?

Al onze medische vertalers en specialisten werken onder een bindende geheimhoudingsovereenkomst (NDA).

Voldoen jullie aan de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU?

We staan geregistreerd bij de lokale organisatie voor gegevensbescherming en zijn up-to-date met de GDPR-eisen.  Onze teams volgen regelmatig terugkerende trainingssessies van onze consultant data privacy, zodat we blijven voldoen aan de GDPR-eisen We anonimiseren persoonlijke gegevens voordat een document wordt gedeeld met onze vertaalteams en voeren alle data weer in voor de de uiteindelijke vertaling wordt afgeleverd. Onze portalen zijn geïntegreerd met een online opslag/uitwisselingssysteem dat voldoet aan alle HIPAA- and Data Protectie-eisen.